Kortspelens historia, pokerspel och Poker.

By | 10 augusti, 2014
Kortspelens historia, pokerspel och Poker.

Kortspel, kortspelens historia, pokerspel, Omaha, Texas Hold’em, Straight Poker, Stud Poker och Draw Poker.

Kortspelens historia

Kortspelens ursprung är orienten. Redan de gamla Egyptierna spelade kort. Det finns spelkort bevarade från Indien som är mer än 1000 år gamla och långt före det spelade man kort i Kina och Japan. Till Europa kom kortspelandet med korsfararna när de kom hem. Man vet med säkerhet att det spelades kort i Europa redan under 1300-talet.
Kung Karl IV den sköne i Frankrike lät tillverka särskilda spelkort till sig. Spelandet fick sådan omfattning att redan 1397 kom en lag i Frankrike som skulle begränsa kortspelandet.

I Italien tog kortspelandet fart under renässansen. Tarotleken som är ursprunget till vår nuvarande kortlek skapades då, med en trumffärg samt fyra färger med fjorton kort i varje färg. Färgerna representerade olika sociala positioner och med en symboler för denna position. Adeln hade ett svärd, prästerna en bägare, köpmännen ett mynt och bönderna en stav. Dessa ursprungliga märken har sedan tagits över i andra länder.

När boktryckarkonsten kom under 1400-talet kunde man börja masstillverka spelkort i stora upplagor. Före det var spelkorten handgjorda och ofta mycket exklusiva. Under medeltiden fanns det fem olika kortlekar, tarotleken, italienska leken med 40 kort, den spanska med 48 kort, den tyska med 32 kort och den anglosaxiska med 52 kort.

Man har gjort flera försök att ändra kortleken, t.ex. försökte man i Amerika under 30-talet att införa en ny femte färg ”Eagles”. Man har också försökt att ändra formen på kortlekarna, till exempel runda, ovala osv. Dock utan något större resultat. Kortleken har sett ut nästan likadant de senaste århundradena.

Från Italien spred sig kortspelet norrut under medeltiden och kom troligen till Sverige under 1600-talet. Under 1700-talet var kortspel mycket populärt i de förnäma kretsarna.

Färg, i engelskan = suit, är en av de två egenskaper som entydigt bestämmer ett korts identitet i en vanlig fransk-engelsk kortlek. Den andra egenskapen är valör.

De fyra färgerna i den fransk-engelska kortleken är: spader, hjärter, ruter och klöver. Denna uppräkningen är också färgernas rangordning i bridge från högsta till lägsta. I de flesta kortspel är dock färgerna likvärdiga.

Poker

Poker är inte ett hasardspel utan ett kortspel där skickligheten fäller utslaget. Tur eller otur existerar inte i pokerspel. Utom i svensk lagstiftning där poker räknas som ett lotteri.

Olika pokerspel

Det finns många varianter av poker. De flesta tillhör två huvudgrupper – Draw poker eller Stud poker.
Draw poker – är den vanliga där varje spelare får fem kort och som inte visas för motspelarna.
Stud poker – varje spelare får först ett kort med rätsidan neråt. De återstående korten ges med rätsidan upp ett och ett med satsning efter varje rond. Endast ett kort för varje spelares hand är okänt för de övriga spelarna.

Olika varianter på pokerspel

Poker finns i en mängd olika varianter.

Exempel på spel/varianter på pokerspel:
Pokerspel
Hold’em
Texas hold’em
Omaha hold’em
Irish hold’em
Manila
Pineapple
Crazy Pineapple
Blind Mans Bluff
Cincinnati
Iron cross
Chowaha
Six-pack
H-Bomb
Pyramid
Merry Go Round
Mörkpoker, Five card draw
Lowball
California high-low split
Double Draw
Triple Draw
Anaconda
Straight Poker
Stötpoker, Stud poker
Femstöt, Five card stud
Push
Mexican stud
Canadian stud
Telesina
Sexstöt, Six card stud
Sjustöt, Seven card stud
Razz
Mississippi stud
Kentrel
Chicago

Diverse pokerspel & udda poker spel mm.

Oxford stud
Billabong
Kinesisk poker
Klädpoker
Strippoker
Vattenpoker
Caribbean Stud Poker

Poker i siffror, kombinationer.

Förutsättningen- en lek med 52 kort som blandats väl.
Antal möjliga kombinationer i given:

Royal Flush 4
Straight Flush 36
Fyrtal 624
Fullt hus 3 744
Flush 5 108
Straight 10 200
Tretal 54 192
Två par 123 552
Ett par 1 098 240
Intet par 1 302 540
Summa 2 598 960

För att få fram chansen att i en giv få någon av händerna divideras summan 2 598 960 med respektive siffra i kolumnen till vänster. Chansen att få tretal är alltså 2598960/54192 = 47, dvs 1 på 47.

Chansen 1 på/

Royal Flush 649 740
Straight Flush 72 193
Fyrtal 4 165
Fullt hus 694
Flush 509
Straight 255
Tretal 47
Två par 21
Ett par 2,5
Intet par 2

Mer exempel på matematiska fakta:
Oddsen för att lyckas förbättra handen genom köp:

Ursprunglig hand Ett par
Köpta kort 1
Förbättring, odds 2,5
Två par 5 mot 1
Tretal 8 mot 1
Fullt hus 97 mot 1
Fyrtal 359 mot 1